اخبار

صفحه اصلی    اخبار

اخبار

تیتر مهم خبری خود را اینجا درج کنید

پس از تیتر، متن کامل خبر خود را در این قسمت درج کنید. توجه داشته باشید که از امکانات ادیتور میتوانید برای جذابیت متن خود استفاده کنید. امکانات ادیتور شامل: انتخاب فونت، اندازه فونت، رنگبندی، درج عکس، آیکون، ایجاد جدول، ردیف بندی فونت، فونت کج، فونت بولد، اضافه کردن فایل تصویری، آپلود فایل و موارد دیگر می باشد. ادیتور حاضر دارای امکانات کاملی می باشد که با قرار گرفتن موس به روی هرکدام از آیکون های ادیتور، کارائی آن زیر نویس می شود. اینک اخبار خود را درج کنید و از امکانات مرتبط...
۱ خرداد ۱۳۹۸

تیتر مهم خبری خود را اینجا درج کنید

پس از تیتر، متن کامل خبر خود را در این قسمت درج کنید. توجه داشته باشید که از امکانات ادیتور میتوانید برای جذابیت متن خود استفاده کنید. امکانات ادیتور شامل: انتخاب فونت، اندازه فونت، رنگبندی، درج عکس، آیکون، ایجاد جدول، ردیف بندی فونت، فونت کج، فونت بولد، اضافه کردن فایل تصویری، آپلود فایل و موارد دیگر می باشد. ادیتور حاضر دارای امکانات کاملی می باشد که با قرار گرفتن موس به روی هرکدام از آیکون های ادیتور، کارائی آن زیر نویس می شود. اینک اخبار خود را درج کنید و از امکانات مرتبط...
۱ خرداد ۱۳۹۸

تیتر مهم خبری خود را اینجا درج کنید

پس از تیتر، متن کامل خبر خود را در این قسمت درج کنید. توجه داشته باشید که از امکانات ادیتور میتوانید برای جذابیت متن خود استفاده کنید. امکانات ادیتور شامل: انتخاب فونت، اندازه فونت، رنگبندی، درج عکس، آیکون، ایجاد جدول، ردیف بندی فونت، فونت کج، فونت بولد، اضافه کردن فایل تصویری، آپلود فایل و موارد دیگر می باشد. ادیتور حاضر دارای امکانات کاملی می باشد که با قرار گرفتن موس به روی هرکدام از آیکون های ادیتور، کارائی آن زیر نویس می شود. اینک اخبار خود را درج کنید و از امکانات مرتبط...
۱ خرداد ۱۳۹۸

تیتر مهم خبری خود را اینجا درج کنید

پس از تیتر، متن کامل خبر خود را در این قسمت درج کنید. توجه داشته باشید که از امکانات ادیتور میتوانید برای جذابیت متن خود استفاده کنید. امکانات ادیتور شامل: انتخاب فونت، اندازه فونت، رنگبندی، درج عکس، آیکون، ایجاد جدول، ردیف بندی فونت، فونت کج، فونت بولد، اضافه کردن فایل تصویری، آپلود فایل و موارد دیگر می باشد. ادیتور حاضر دارای امکانات کاملی می باشد که با قرار گرفتن موس به روی هرکدام از آیکون های ادیتور، کارائی آن زیر نویس می شود. اینک اخبار خود را درج کنید و از امکانات مرتبط...
۱ خرداد ۱۳۹۸